Hooggevoeligheid(HSP) of hoogsensitiviteit
.....komt voor bij 15 à 20% van de mensen. In 1986 heeft psycholoog en onderzoekster Elain Aron de term HSP - Hoog Sensitieve Personen - geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit slaat op de gevoeligheid van de zintuigen, het is een karaktereigenschap. Mensen die hooggevoelig zijn hebben extra “antennes”, waardoor zij veel uit hun omgeving registreren en hierdoor overprikkeld kunnen raken. Zij nemen intenser waar, verwerken meer, voelen eerder waar iets niet klopt, voelen stemmingen van mensen en plaatsen aan. Hierdoor hebben zij een zeer sterke intuïtie, zijn creatief, hebben gevoel voor rechtvaardigheid, schoonheid en details.

Hooggevoeligheid is een kwaliteit
.....als je er goed mee omgaat.
Hooggevoeligheid is een kwaliteit die, mits er goed mee wordt omgegaan, zeer waardevol kan zijn in organisaties. Deze mensen fungeren als intens waarnemer, creatief doordenker, inspirator, creator, en bewaker van sfeer en samenwerking.
Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen deze positieve aspecten van hooggevoeligheid en de aspecten die als negatief worden ervaren. HSP-ers raken eerder vol met informatie van buitenaf en de daaruit voortkomende innerlijke verwerking. Daardoor hebben zij tijd nodig om alleen te zijn en bij te tanken. Veel hooggevoelige mensen raken in de problemen, als zij hun gevoeligheid niet accepteren en zich aanpassen aan wat gangbaar is. Omdat veel mensen niet weten dat ze hooggevoelig zijn, gebeurt dit helaas te vaak. Klachten zoals stress, ziekte en opbranden kunnen het gevolg zijn.

Wat kan AYA Reïntegratie voor de sensitieve mense betekenen
Je kunt je hooggevoeligheid niet thuislaten, je bent ook hooggevoelig op je werk. Wij ondersteunen je bij het herkennen en accepteren, en het leren omgaan met jouw gevoeligheid. Praktische handvatten geven je de kans om jouw kwaliteit optimaal te benutten. Klik hier voor onze aanpak.

Vergoedingsmogelijheden HSP-coaching (vanuit aanvullende zorgverzekering)
Paula Koekkoek is aangesloten bij de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Naast loopbaancoach is zij nl. ook Integraal Therapeut. Hierdoor is het wellicht mogelijk om vanuit de aanvullende zorgverzekering een aantal gesprekken te voeren, die (gedeeltelijk) vergoed worden. Informeer zelf even bij uw zorgverzekering.Klik op de onderwerpen hieronder om meer te lezen:

Kenmerken HSP Algemeen
Kenmerken HSP en werk
Test jouw gevoeligheid
HSP en aanpassing
HSP als kwaliteit
Onze aanpak


Naar boven
Kenmerken HSP algemeen
Elain Aron heeft een overzicht van kenmerken geïnventariseerd. De uitingsvormen van het gevoeliger zenuwstelsel zijn verschillend, omdat iedereen verschillend is qua karakterstructuur en levenservaring. Niet iedere hooggevoelige heeft alle kenmerken. De kenmerken kunnen ook voorkomen bij iemand die een hooggevoelige periode door maakt.

Mensen met hooggevoeligheid:
• nemen veel details waar.
• voelen stemmingen van anderen goed aan.
• hebben een rijke innerlijke belevingswereld.
• bespiegelen en filosoferen graag en veel.
• ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief.
• zijn opmerkzaam en aandachtig.
• zijn spiritueel geïnteresseerd en vaak begaafd.
• hebben het gevoel anders te zijn, maar weten
hier niet goed de vinger op te leggen.
• dromen, fantaseren en overwegen veel.
• zijn zorgzaam en bewust.
• doen dingen graag in hun eigen tempo.
• worden geroerd door schoonheid en kunst.
• houden van stilte en rust, trekken zich daarom terug.
• hebben last van storingen die de omgeving niet
opmerkt, zoals bijvoorbeeld zoemende computers,
verwarmingsbuizen, ritselende broodzakjes enz.
• raken van slag van mensen met (on)uitgesproken
negatieve gevoelens.
• lijken leeg te lopen na lang winkelen,
of intensief contact met anderen.
• hebben moeite met harde geluiden: is een aanslag
op hun zenuwstelsel.
• werkend in een hectische omgeving: dit kost hun
veel meer energie dan bij collega's het geval is.
• raken van streek van onvriendelijke opmerkingen.
• hebben relatief meer last van spanning, stress,
maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, moe zijn,
nervositeit of gevoelens van onbehagen.

Het herkennen van hooggevoeligheid bij jezelf kan een verademing zijn. Het vage gevoel van anders zijn wordt eindelijk begrepen. Het is prettig om te weten dat er meer mensen zijn die ook hooggevoelig zijn, zelfs 15-20% van de mensen. Dit voor het eerst herkennen brengt vaak een heel proces op gang. Vaak leidt dit tot een positiever zelfbeeld en het besef dat het kwaliteiten zijn, mits er goed mee om wordt gegaan. Dan heb je iets extra’s te bieden! Voorwaarde is dat je jezelf serieus gaat nemen, je grenzen accepteert, staat voor wat je wilt en kunt. Niet langer aanpassen, doen wat anderen doen om geaccepteerd te worden, maar gewoon jezelf zijn. Een coachingstraject kan hierbij ondersteunen.

De uitdaging ligt in het herkennen van de verschijnselen en jezelf zodanig trainen dat je er geen last meer van hebt. Hinder ontstaat als je doorschiet in je kwaliteit, jezelf aanpast aan de norm. Je kunt leren om de intensiteit te beheersen en behapbaar te houden voor jezelf en anderen. Alleen door af te stemmen op je ware zelf en zichtbaar te maken voor anderen, kan de kwaliteit van hooggevoeligheid zichtbaar en bruikbaar worden.

Naar boven


Kenmerken HSP en werk
HSP'ers hebben vaak een adviserend of dienstverlenend beroep. Ook kunstzinnige beroepen worden vaak uitgeoefend, vanwege hun artistieke talenten. Beroepen waarin hun sociale betrokkenheid, inlevingssvermogen, intuïtie en creativiteit tot uiting kan komen. Werk is zijn hobby, een manier om zijn passie vorm te geven. Ze zijn trouw, werken hard, zijn vaak perfectionistisch en intens betrokken bij hun werk en collega’s.

Harde cijfers zijn belangrijk, maar daar waar hun hart naar uit gaat, dat is hun roeping. HSP'ers houden zich hier vaak mee bezig: waarom ben ik hier? Wat kan ik bijdragen? Het is belangrijk om hier uitdrukking aan te geven. De kwaliteit en de bevrediging van het werk is minstens zo belangrijk als het inkomen. Dit is een zeer belangrijk gegeven bij het kiezen van een baan. Een baan onder je niveau nemen lijkt slim omdat het dan wel hanteerbaar zal zijn. Het gemis aan inspiratie en bevrediging op dieper niveau, maakt van zo'n baan een echte energievreter. Hun gedrevenheid en gevoeligheid heeft als gevaar dat ze zichzelf voorbij lopen en overprikkeld raken. Stess, ziekte of zelfs burnout kunnen het gevolg zijn. Bij conflicten op het werk is extra ondersteuning van buitenaf wenselijk. Dit, om te voorkomen dat er te veel prikkels zijn, die nog meer overweldigen.

Omdat hooggevoelige mensen makkelijk en diep reflecteren voordat ze handelen, kun je ze typeren als lange termijn denkers.
• Zij merken eerder op dat er iets mis kan gaan.
• Zij stimuleren collega's om eerst na te denken
over de consequenties van beslissingen.
• Zij kunnen een belangrijke rol hebben in een
zorgvuldige en respectvolle besluitvorming.
De rol van de hooggevoelige collega is die van voorspeller, waarschuwer en adviseur. Werkgevers zijn blij met de eigenschappen zoals hard werken, gewetensvol zijn, creatieve oplossingen aandragen enzovoorts. Vaak hebben hooggevoelige mensen een kritische blik en vrijwel altijd zijn ze perfectionistisch, waardoor ze hun werk zorgvuldig doen.

Veel werkgevers zijn (nog) niet bekend met hooggevoeligheid. Als zij hier wél mee bekend zijn, kunnen zij de hooggevoelige medewerker die zich dit nog niet realiseert, ondersteunen door de mogelijkheid te onderzoeken. Een overprikkelde, gedemotiveerde of zelfs depressieve medewerker brengt risico met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een hoger ziekteverzuim, slecht functioneren, weg solliciteren of arbeidsongeschiktheid.

Talenten die er zijn worden dan niet effectief gebruikt en dat is jammer.
• Gebruikt de werkgever de talenten als
meerwaarde binnen de organisatie?
• Is hooggevoeligheid gespreksonderwerp
bij functioneringsgesprekken?
• Heeft de werkgever voldoende kennis van hooggevoeligheid?
• Plukt het bedrijf de vruchten van deze talenten?
Op welke manier doen zij dat?
• Is er behoefte aan coaching, evt. van buiten het bedrijf?
• Welke arbeidsomstandigheden kunnen veranderd worden?

Naar boven

Test jouw hooggevoeligheid
Op de website Hooggevoelig.nl staan 2 testen om jouw hooggevoeligheid te meten. Het zijn geen wetenschappelijke testen maar het geeft wel een goede indruk.
Klik hier om naar de korte test te gaan.
Ervaar je jezelf als hooggevoelig maar heb je ook regelmatig behoefte aan prikkels en actie? Ook dat komt voor bij hoogggevoelige mensen. Doe deze test om te kijken of jij een hooggevoelige sensatie-zoeker bent!

Naar boven

HSP en aanpassing
Hsp'ers lopen vast op het moment dat ze zich teveel aanpassen aan hun omgeving. Hun gevoelsbeleving wordt vaak niet herkend door hun omgeving: het wordt als vreemd afgedaan, niet begrepen en dus sociaal afgestraft. Jij bent ook altijd zo gevoelig, of wees nou geen spelbreker, zijn woorden die veel hooggevoelige mensen vaak hebben gehoord.
Hierdoor passen zij zich aan, om net zo over te komen als anderen. Door hun sensitieve zenuwstelsel raken ze steeds meer overprikkeld. Door hun grote inzet en betrokkenheid is het moeilijk om gas terug te nemen. De weg naar ziekte en opgebrand raken ligt open.

Het verloop van overprikkeld-zijn en ziek worden is door Marian van den Beuken als volgt weergegeven:

• TE VEEL OPEN
• OVERPRIKKELING
• VERMOEIDHEID
• STRESS
• VERMINDERDE STRESS-BESTENDIGHEID
• AANHOUDEND GEVOEL VAN STRESS
• VERMINDERD COMPETENTIE GEVOEL
• AANTASTING IMMUUNSYSTEEM
• ZIEKTE EN AANTASTING ZELFVERTROUWEN

Helaas is ziekte, burnout of een crisis vaak het moment dat mensen de weg naar hun ware zelf gaan zoeken. Als er meer bekendheid komt over HSP zijn er hopelijk minder mensen die zo diep in deze spiraal terecht komen. Juist door zichzelf te zijn, en goed om te gaan met hun gevoeligheid, hebben deze mensen veel te bieden.

Naar boven

HSP als kwaliteit
In voorgaande informatie heb je her en der al iets gelezen over de kwaliteiten van hooggevoelige mensen. Die zijn onder andere:
• Goed aanvoelen van anderen.
• Opmerkzaamheid en aandachtig.
• Veel waarnemen, oog voor detail.
• Gewetensvol.
• Harde werkers.
• Spiritueel geïnteresseerd en vaak begaafd.
• Werk is een passie, grote inzet en betrokkenheid.
• Bewaker van sfeer, bijv. binnen het team.
• Lange termijn denkers: bijdrage aan zorgvuldige besluitvorming.
• Creatief.
• Inspirator.
• Waarschuwer, voorspeller.
• Adviseur.
• Aandacht voor zingeving.

Naar boven

Onze aanpak
Voordat de hooggevoeligheid als kwaliteit ingezet kan worden, is vaak coaching nodig. (Informeer bij je zorgverzekering voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering) De coaching is zo veel mogelijk afgestemd op de hooggevoeligheid. Creatieve werkvormen, zoals visualisaties, lichaamsgerichte oefeningen, werkkaarten in plaats van testen, sluiten beter aan. De eigen intuïtie wordt ingeschakeld.

Tijdens de coaching kan het volgende aan de orde komen:
• Hoe komt mijn hooggevoeligheid tot uitdrukking?
• Acceptatie.
• Energie gevers, energievreters, energieswitch.
• Overprikkeling, stress, hsp en mijn lijf.
• Mijn hulpbronnen leren gebruiken.
• Grenzen en assertiviteit.
• Hoe ga ik om met mijn gevoeligheid op mijn werk?
Welke afspraken kan ik maken?
• Balans werk en privé.
• Welk werk past bij mij?
• Hoe beheers ik mijn intensiteit, behapbaar voor
mezelf en anderen?


Naar boven      DIENSTEN  *  OVER AYA  *  PRIJZEN ETC.  *  ACTUEEL & OVERIG  *