Coaching
Coaching is de laatste jaren enorm populair geworden. De kracht van coaching zit vooral in de doelgerichte aanpak en de beperkte aantal sessies om tot resultaat te komen.
In tegenstelling tot therapeutische gesprekken die veelal op het onstaan en het verleden zijn gericht, richt coaching zich op het omgaan met een situatie in het heden én op de toekomst.
Graag spreek ik over het vergroten van iemands persoonlijke effectiviteit en persoonlijke groei. Hierbij kan het gaan om zowel het privéleven als het werkleven.

Tijdens de coaching staat het doel van de gecoachte centraal. Wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt bereiken en welke mogelijkheden, kwaliteiten en vaardigheden je hiervoor aan kan wenden. Het gaat hierbij vooral om wat wél mogelijk is.
Door de wijze van vragen stellen, feedback geven, luisteren enz. ontstaan nieuwe inzichten en leerervaringen. De gecoachte neemt hier actief aan deel en gaat tussendoor aan de slag met streefdoelen, waardoor vooruitgang ontstaat. Door het opdoen van positieve ervaringen groeit ook het gevoel van welzijn en het zelfvertrouwen.
Laat je verrassen door de speelse werkvormen!

Loopbaancoaching
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:
• Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten en hoe zet ik die in op mijn werk?
• Hoe bereik ik mijn doelen, ik stel dingen steeds uit.
• Ik wil meer balans tussen privé en werk.
• Ik wil meer voor mijzelf opkomen, hoe pak ik dit aan?
• Hoe kan ik mijn gedachten ombuigen zodat ik positiever in het leven sta?
• Hoe kan ik beter opgaan met mijn (hoog)sensitiviteit?
• Ik wil meer voldoening in mijn werk, kan dat?
• Ik wil de relatie met mijn leidinggevende verbeteren, waar begin ik?
• Hoe zorg ik ervoor dat ik meer zichtbaar ben op m'n werk?

Persoonlijke coaching
Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
• Vrijetijd
• Omgang met familie en vrienden
• Gezondheid
• Uitbreiding van de vriendenkring en/of verbeteren van je contacten.

• Omgaan met beperkende gedachten.
Hoe kan ik beter opgaan met mijn (hoog)sensitiviteit?

Hoe werkt coaching?
Samen formuleren wij jouw doel(en). Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar blijkt soms nog niet eens zo eenvoudig! Vaak weten we heel goed wat we níet meer willen, maar het positief formuleren van wat we wél willen kost soms wat tijd. Als je weet wat je wilt bereiken, kun je ook achteraf bekijken of je dit doel behaald hebt én hoe je dit doel behaald hebt. Dit leerelement is belangrijk, omdat je dit dan vaker toe kan passen in jouw leven.


De volgende fasen zijn te onderscheiden:

1. Onderzoek/exploratie fase. Je vraagstelling wordt verder uitgediept. Hierbij kijk je naar je huidige situatie, wat de gewenste situatie is en welke stappen je wilt ondernemen om je doel te bereiken. Je krijgt meer zicht op wat je zelf al in huis hebt aan vaardigheden, ervaring, kwaliteiten enz. Hier onstaat meer bewustwording.

2. Actie/veranderfase. Je gaat aan de slag met het verwezenlijken van jouw doelen. Je bedenkt haalbare stappen en de coaching is gericht op het formuleren van doelen en acties en hoe je die doelen kunt bereiken.

3. Afrondingsfase. Coaching op het in de praktijk brengen van het geleerde. Wat heb je geleerd, hoe denk je verder te gaan, afronden van het traject, evaluatie. Mogelijke terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Het aantal sessies wordt in onderling overleg afgesproken en hangt af van de coachingsvraag en het leerproces. 7 tot 10 sessies zijn gebruikelijk. Dit kan uiteraard verlengd worden als er nieuwe doelen worden geformuleerd.

Is coaching iets voor mij?
Coaching is eigenlijk geschikt voor iedereen die graag zijn leven ten goede wil veranderen. Want iedereen zou: iets wel eens meer willen doen, juist minder willen doen of ánders willen doen. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via de contactknop hiernaast.

Naar boven

       *  DIENSTEN  *  OVER AYA  *  PRIJZEN ETC.  *  ACTUEEL & OVERIG  *