Welkom op de pagina voor werkgevers: bedrijven & non profit.

AYA Reintegratie & Coaching heeft uitgebreide ervaring in coachingstrajecten,
re-integratie, spoor 1 en spoor 2. Wij hebben o.a. trajecten uitgevoerd voor UWV (IRO en Opstapje), gemeente Hoorn, gemeente Drechterland, dienstverlenende sector en anderen.

Als een medewerker zich vaak ziek meld zonder duidelijke klachten, is er wellicht sprake van een arbeidsgerelateerd of privé probleem. (werk is niet passend, wennen aan nieuwe functie, functie/organisatieverandering, stress, onzekerheid over eigen vaardigheden enz.)
In deze gevallen kan het handig zijn om, náást de bedrijfsarts, een coach in te schakelen om deze medewerker te begeleiden. AYA Reïntegratie helpt hen om inzicht te krijgen in het probleem en ondersteunt het zoeken naar een oplossing. Resultaat is dat deze medewerker vaak eerder weer volledig aan het werk gaat. Coaching kan helpen om het ziekteverzuim terug te dringen. (Zie coachingstrajecten voor werknemers)

Een probleem is een situatie waarvoor nog geen oplossing is gevonden.

Wij bieden trainingen op maat, waarbij de persoonlijke vraag van de medewerker en de organisatie steeds het uitgangspunt is.

AYA Reintegratie & Coaching biedt o.a.:
Loopbaantraining bij reorganisaties.
Re-integratie, spoor 1 en Spoor 2.
Coachingstrajecten voor werknemers.

Onder de knop particulieren staan de diensten van AYA Reintegratie uitgebreid beschreven. (o.a. loopbaanonderzoek, coaching, sollicitatietraining, werk en (hoog) gevoeligheid, stresshantering, netwerken, etc.)

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Bel hiervoor 0630-592696, of gebruik ons contactformulier.LOOPBAANTRAININGEN BIJ REORGANISATIES


Hart voor je werk
Omdat je als werkgever wilt investeren in nieuwe kansen voor jouw medewerkers na een reorganisatie, biedt AYA Reintegratie & Coaching in samenwerking met Heynens Coaching & Training, een trainingsaanbod aan met als thema: Hoe vind ik een passende baan ?
  Deze nieuwe baan kan zowel in- als extern zijn.

Wij bieden 3 producten aan die afzonderlijk of gecombineerd ingekocht kunnen worden:

1. Omgaan met baanverlies
Welke emoties kunnen een rol spelen bij het verliezen van een baan? Welke betekenis hebben deze emoties en hoe geef je dit een plek? Tijdens deze training wordt ingegaan op deze vragen. Er wordt ook antwoord gegeven op de vraag "Waar sta je nu?", "Waar wil je naar toe?" en "Wat heb je nodig om jouw volgende stap te zetten in jouw proces?" Aan het eind van de training weten de deelnemers wat voor hen de juiste vervolgstap is in het loopbaantraject.
Duur: 1 dag.

2. Loopbaanonderzoek: van werk naar werk
Deze training biedt intensieve en praktische ondersteuning bij de volgende stap in de loopbaan van uw werknemers. In 4 dagdelen gaan de deelnemers aan het werk met: drijfveren, kwaliteiten, energiegevende activiteiten en mogelijkheden op het gebied van werk. Om vervolgens een keuze te maken voor een baan die bij hen past. De deelnemers sluiten deze training af met een concreet actieplan.
Duur: 4 dagdelen + 2 individuele sessies.

3. Solliciteren en netwerken
"Hoe de baan te vinden die bij je past?" In deze training leren de deelnemers op een eigentijdse manier een andere baan te vinden. Er is aandacht voor de sollicitatiebrief en CV, maar ook voor netwerken (50- 75 % van de banen wordt via netwerken gevonden) en het gebruik van sociale media bij het solliciteren.
Duur: 4 dagdelen.

Voor wie?
Deze trainingen zijn geschikt voor mensen op MBO- en op HBO niveau. Uitgangspunt bij onze trainingen is dat mensen bereid zijn tot zelfreflectie. Ze leren pro-actief om te gaan met de gegeven omstandigheden en stappen te zetten naar ander werk.

Werkwijze
Ben je als werkgever geïnteresseerd in bovenstaande trainingen? In een oriënterend gesprek bespreken wij de wensen en mogelijkheden. Vervolgens komen wij met een passend aanbod. Voor meer informatie, neem contact op, of bel 0630-592696.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het overeengekomen aanbod. Ter indicatie: de training van werk naar werk kost € 850,- (excl. BTW) per persoon voor 4 dagdelen en 2 individuele gesprekken. Dit is de in-company prijs bij 8-12 deelnemers.RE-INTEGRATIE, SPOOR 1 EN SPOOR 2.

Een re-integratie, Spoor 1 en spoor 2 traject wordt op de persoonlijke situatie aangepast, wij gaan uit van de vraag vanuit het bedrijf en de vraag vanuit de medewerker.
Spoor 1: Begeleiden zieke medewerkers. Omdat er vaak 'meer' aan de hand is dan alleen een lichamelijke ziekte, kan coaching effectief en kostenbesparend zijn. D.m.v. coaching de werkelijke problemen boven tafel krijgen en tools voor de medewerker om anders met de situatie om te gaan. Verklein de kans op langdurige uitval, spoor 2 of zelfs WIA aanvraag.

Onderdelen re-integratie traject, spoor 2.
Wij bieden trajecten op maat, de ervaring leert dat veelal de volgende onderdelen aan bod komen:

• Loopbaanonderzoek: wie ben je, wat wil je, wat kan je, wat is haalbaar?
• Coaching: vergroten persoonlijke effectiviteit, omgaan met stressvolle situaties.
• Motivatie, rust en ontspanning.
• Sollicitatietraining, gespreksvoering.
• Leren netwerken, inzet nieuwe media enz.

Hoe werkt het?
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken wij samen de mogelijkheden. Na afstemming met de werkgever volgt altijd een kennismaking met de werknemer, hier wordt de vertrouwensbasis gelegd voor de begeleiding. Tijdens de begeleiding focussen wij ons op de vraag van beide partijen.

In onderling overleg stellen wij een re-integratie- of begeleidingsplan op. Hierin staat ook de wijze van terugkoppeling, rapportage enz. opgenomen. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

COACHING WERKNEMERS
Coaching is de laatste jaren enorm populair geworden. De kracht van coaching zit vooral in de doelgerichte aanpak en de beperkte aantal sessies om tot resultaat te komen.
Ontevredenheid, onzekerheid, functieverandering, privéproblemen kunnen allen ook tot een verhoogd ziekte verzuim leiden. Een aantal coachingsgesprekken geeft de werknemer inzicht in het probleem en oplossingsmogelijkheden. Hierdoor zal de effectiviteit en het werkplezier vergroot worden.

In tegenstelling tot therapeutische gesprekken die veelal op het ontstaan en het verleden zijn gericht, richt coaching zich op het omgaan met een situatie in het heden én op de toekomst.
Coaching kan functie-, proces- of contextgericht zijn en is altijd gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De focus kan gericht zijn op het uitvoeren van je functie, hoe je je verder kan ontwikkelen, verbeteren competenties, uitbreiden deskundigheid, adequater hanteren van je eigen rol enz. Of je stelt je eigen persoon meer centraal: perspectieven zien in je werk, balans werk-privé, je positie, beleven en handelen in organisatieveranderingen.

Tijdens de coaching staat het doel van de gecoachte centraal. Wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt bereiken en welke mogelijkheden, kwaliteiten en vaardigheden je hiervoor aan kan wenden. Het gaat hierbij vooral om wat wél mogelijk is.
Door de wijze van vragen stellen, feedback geven, luisteren enz. ontstaan nieuwe inzichten en leerervaringen. De gecoachte neemt hier actief aan deel en gaat tussendoor aan de slag met streefdoelen, waardoor vooruitgang ontstaat. Door het opdoen van positieve ervaringen groeit ook het gevoel van welzijn en het zelfvertrouwen. Coaching kan het ziekteverzuim terug dringen!
Laat je verrassen door de speelse werkvormen!

Loopbaancoaching
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

• Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten en hoe zet ik die in op mijn werk?
• Hoe bereik ik mijn doelen, ik stel dingen steeds uit.
• Ik wil meer balans tussen privé en werk.
• Ik wil meer voor mijzelf opkomen, hoe pak ik dit aan?
• Hoe kan ik mijn gedachten ombuigen zodat ik positiever in het leven sta?
• Hoe kan ik beter opgaan met mijn (hoog)sensitiviteit?
• Ik wil meer voldoening in mijn werk, kan dat?
• Ik wil de relatie met mijn leidinggevende/collega's verbeteren, waar begin ik?
• Hoe zorg ik ervoor dat ik meer zichtbaar ben op m'n werk?
• Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
• Ik wil anders omgaan met onzekerheid en stress

Hoe werkt coaching?
Samen formuleren wij jouw doel(en). Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar blijkt soms nog niet eens zo eenvoudig! Vaak weten we heel goed wat we níet meer willen, maar het positief formuleren van wat we wél willen kost soms wat tijd. Als je weet wat je wilt bereiken, kun je ook achteraf bekijken of je dit doel behaald hebt én hoe je dit doel behaald hebt. Dit leerelement is belangrijk, omdat je dit dan vaker toe kan passen in jouw leven.
Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Vergoedingsmogelijkheden
Denk als werkgever eens aan de mogelijkheden voor coaching binnen het Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Vaak zijn medewerkers meer gebaat bij persoonlijke begeleiding, dan bij (alweer) een cursus. Coaching is maatwerk en doelgericht!
Informeer eens naar de mogelijkheden van uw verzuim- of re-integratieverzekering indien er sprake is van (herhaaldelijk) ziekteverzuim. ( Al dan niet arbeidsgerelateerd)


De volgende fasen zijn in de coaching onderscheiden:

1. Onderzoek/exploratie fase. Je vraagstelling wordt verder uitgediept. Hierbij kijk je naar je huidige situatie, wat de gewenste situatie is en welke stappen je wilt ondernemen om je doel te bereiken. Je krijgt meer zicht op wat je zelf al in huis hebt aan vaardigheden, ervaring, kwaliteiten enz. Hier onstaat meer bewustwording.

2. Actie/veranderfase. Je gaat aan de slag met het verwezenlijken van jouw doelen. Je bedenkt haalbare stappen en de coaching is gericht op het formuleren van doelen en acties en hoe je die doelen kunt bereiken.

3. Afrondingsfase. Coaching op het in de praktijk brengen van het geleerde. Wat heb je geleerd, hoe denk je verder te gaan, afronden van het traject, evaluatie. Mogelijke terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Het aantal sessies wordt in onderling overleg afgesproken en hangt af van de coachingsvraag en het leerproces. 7 tot 10 sessies zijn gebruikelijk. Dit kan uiteraard verlengd worden als er nieuwe doelen geformuleerd worden.