Melba en Ida: zicht op arbeids-capaciteiten.

Hier vindt u alle informatie over 2 nieuwe arbeidskundige methoden die als een olievlek Nederland veroveren. Zelfs voor mensen met jarenlange ervaring is deze methode een eye-opener. Kijk ook bij Actueel & Media. Melba en Ida worden ingezet om langdurige inpassing op de arbeidsmarkt (weer) mogelijk te maken. Met de bekende Duitse grondigheid ontwikkeld, wordt het sinds 2001 met veel succes toegepast in Nederland. De methode wordt nog steeds uitgebreid en vernieuwd.

Binnen de arbeids(re)integratie wordt gestreefd naar een goede, passende plaatsing van de cliënt. Hiervoor is informatie nodig. Enerzijds wordt naar de arbeidsmogelijkheden van de cliënt gekeken. Anderzijds is betrouwbare kennis van de eisen, die een (nieuwe) functie aan de persoon stelt, vereist om vast te kunnen stellen of een plaatsing duurzaam zal zijn. Is terugkeer in de oude functie na uitval nog mogelijk? Welke begeleiding en/of welke werkplekaanpassingen zijn nodig om (terug)plaatsing mogelijk te maken?

Melba en Ida zijn behulpzaam om de mogelijkheden van de persoon in kaart te brengen en aan de andere kant de eisen van een baan systematisch in beeld te brengen. Deze informatie wordt vastgelegd in een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens / werkafstemming steeds meer noodzakelijk. In bepaalde branches zijn goede werknemers schaars. De kosten van ziekteverzuim en WAO komen steeds meer ten laste van de werkgever. Melba en IDA zijn wetenschappelijke instrumenten om deze goede mens/werkafstemming mogelijk te maken, waardoor enerzijds de productiviteit optimaal wordt benut en anderzijds het gevoel passend werk te doen wordt versterkt.

Door wie gebruikt
• Bedrijven met lager opgeleid personeel
• Arbeidsdeskundigen van bijvoorbeeld UWV
• Arbodiensten
• Loopbaancentra
• Outplacement
• Onderwijs (stagebegeleider, decaan)
• Werkvoorzieningen
• Re-integratiebedrijven
• Jobcoach organisaties
• Enz, enz.

Melba en IDA biedt o.a.:
• Capaciteiten onderzoek (vaardigheden)
• Werkplek analyse: Welke vaardigheden zijn nodig en in welke mate
• Matching: hoe past de persoon binnen deze baan?
• Inzicht in overvraging en ondervraging.
• Deskundig advies.

De verkregen informatie is ook te gebruiken voor:
• Gestandaardiseerd aangeven van mogelijkheden en
voorwaarden om tot optimaal functioneren te komen
• Sterke en zwakke kanten
• Begeleidingsbehoefte
• Behoefte aan training en scholing
• Registreren van effecten van werkaanpassingen
• Waar ligt (verborgen) potentie = groei capaciteit
• Loonwaardebepaling
• Functioneringsgesprekken
• Persoonlijk Ontwikkelings Plan
• Gerichte werkbegeleiding
• Zelfbeeld versus realiteit

NIEUWSGIERIG geworden? Lees verder voor meer informatie. U kunt dit doen door met uw muis over het menu hierboven te bewegen, zodat een keuzemenu verschijnt. U kunt ons altijd bellen of mailen voor uw vragen. Wij helpen u graag.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden zijn voorbeeldrapportages beschikbaar. LET OP: Informatie en toepassing is afhankelijk van de onderzoeksvraag en doel van de klant of bedrijf. Deze rapportages zijn dus slechts een voorbeeld van één van de mogelijkheden. In dit geval van een jonge vrouw die met ondersteuning van haar jobcoach aan haar eerste baan gaat beginnen.

Klik hieronder voor een voorbeeld rapportage van:
Arbeidskundig onderzoek: Capaciteiten
Arbeidskundig onderzoek: Werkplek analyse en matching

Naar boven

 

ARBEIDSKUNDIG
ONDERZOEK HOME


HOME

CONTACT


CONTACT
FORMULIER      *  DIENSTEN  *  OVER AYA  *  PRIJZEN ETC.  *  DOWNLOADS  *  ACTUEEL & MEDIA  *